Beyaz Masa Uygulaması

Beyaz Masa Uygulaması

H Herkezin zaman ve mekândan bağımsız olarak telefon, SMS, internet, e-posta, posta, faks ve yüz yüze görüşme yolu ile Belediyelere ulaşma ve bilgi alma olanağı sunmaktadır. -Zaman kaybını önlemek -Kaliteli ve iyi hizmete erişimini kolaylaştırmak -Vatandaşın yönetimle kaynaşmasını sağlamak -Vatandaşın yönetimi denetlemesini sağlamak -Katılımı artırmak ve iletişimi güçlendirmek -Kurum içi denetim sağlamak -Hizmet eşgüdümü sağlamak -Birimler arası koordinasyonu sağlamak .

Beyaz Masa, kendisine ulaşan tüm sorun, görüş ve talepleri çözülmesi için ilgili birimlere ileten ve takibini yapan koordinasyon merkezidir.


Proje Tarihi

08/06/2015

Kategori

Web & Uygulama Çözümleri